Pokládku PVC v zdravotníckom zariadení ALPHA MEDICAL v Košiciach sme museli zrealizovať vo veľmi krátkom čase, preto sme práce realizovali aj v nočných hodinách. Homogénne PVC ktoré sme použili v priestoroch spĺňa podmienky vysokej náročnosti na opotrebovanie a jednoduchú údržbu. Taktiež musela spĺňať požiadavku “zdraviu nezávadné”.

Typ pokládky

Celoplošné lepenie a vyťahované sokle - homogénne PVC

Plocha

1700 m2

Použitý materiál

Homogénne záťažové PVC