Keďže pôvodná krytina na schodoch už nespĺňala účel z technického ani estetického hľadiska, rozhodli sa obyvatelia pre jej výmenu za novú.
Záťažové PVC Ambient vyhovuje požiadavkám pre využitie do priestorov so zvýšenou frekvenciou pohybu ako aj na farebnú a rozmerovú stálosť, preto sme pri tejto zákazke zvolili práve spomínané PVC.