Po namáhavom odstránení starých kobercov a dôkladnej príprave podkladu sme pomocou disperzného lepidla celoplošne nalepili bezmála 600 m2 strihaného záťažového koberca s netradičným dizajnom.