Podkrovné kancelárske priestory v priestoroch TU-Košice

Typ pokládky

Celoplošné lepenie koberca

Plocha

120 m2

Použitý materiál

záťažový koberec - uzlíkový koberec CENTAURE 2000