Pokládku koberca sme museli vykonávať pri veľmi nízkych teplotách pri ktorých nam lepidlo mrzlo na podlahe. Aj napriek tomu sme pokládku vykonali k spokojnosti majiteľov.

Typ pokládky

Celoplošné lepenie koberca

Plocha

650 m2

Použitý materiál