V členitom „teréne“ tohto domu nás čakalo viacero neštandardných tvarov a výklenkov, ktoré nás ale neodradili od úspešnej pokládky cca 150m2 koberca z kategórie luxusných. Po obvode sme nalepili obšité sokle.