Výmenu PVC na úrade práce v Košiciach sme museli realizovať za prevadzky aj počas vikendov a nočných hodín. Použili sme homogénne PVC, ktoré sme celoplošne lepili a sokle sme vyťahovali. Odmenou nám bola spokojnosť zamestnancov a včas uhradená faktúra.

Typ pokládky

Celoplošné lepenie a vyťahované sokle - homogénne PVC

Plocha

450 m2

Použitý materiál

homegenne PVC