Poliklinika Tetria v Bardejove bola pre nás veľká výzva. Pokládku novej podlahy sme museli realizovať za veľmi krátky čas. Výber vhodného typu podlahy sa odvíjal samozrejme od podmienky vysokej náročnosti na opotrebovanie a jednoduchú údržbu. Taktiež musela spĺňať požiadavku „zdraviu nezávadné“.

Typ pokládky

Celoplošné lepenie a vyťahované sokle - homogénne PVC

Plocha

700 m2

Použitý materiál

Homogénne záťažové PVC