Správca vchodu po dohode s vlastníkmi bytov vybral pre rekonštrukciu schodiska 2,5mm hrubé záťažové PVC Ambient s nášľapnou vrstvou 0,7mm. Po odstránení starej krytiny sme schody a podesty lokálne vyspravili a prebrúsili. Po nevyhnutnej penetrácii vysprávok sme postupne nalepili požadované PVC.
Na schody sme kontaktným lepidlom nalepili schodové hrany a po obvode sme PVC zakryli 3x3cm PVC soklom.